Leren zwemmen kan op verschillende manieren. In Nederland is er niet één manier om de zwemtechnieken aan geleerd te krijgen. De zwemlesmethodes verschillen in veel opzichten van elkaar. Zo zijn startleeftijd, wel of geen gebruik maken van drijfmiddelen en volgorde van het aanleren van de zwemslagen punten van verschil. Hieronder staan de meest bekende zwemlesmethodes beschreven. Onder zwemdiploma’s kun je de bijbehorende diploma eisen vergelijken.

EasySwim is een zwemlesmethode waarbij kinderen direct in het diepe water beginnen met zwemmen met behulp van drijfpakjes. De visie hier achter is om kinderen te voorzien in de hoge bewegingsdrang. Door middel van stuurkaarten wordt ieder kind op zijn of haar eigen niveau begeleid. Daarnaast is verbondenheid een belangrijke pijler bij EasySwim, zowel tussen lesgever en kind als tussen de kinderen onderling. Ze proberen kinderen betrokken te maken en te houden om zo de intrinsieke motivatie te stimuleren.

ENVOZ is aangesloten bij de International Federation of Swimming Teachers Associations. Zij geven wereldwijd opleidingen aan zwemonderwijzers en hebben een complete lijn zwemdiploma’s. De ENVOZ werkt daarnaast samen met de ZON en ze hebben samen een diploma lijn ontwikkeld.

Het nieuwe zwemmen is een initiatief van een aantal particuliere zwemscholen uit Zuid-Holland. Deze zwemlesmethode richt zich op het benutten van de maximale leercapaciteit van kinderen vanaf 3,5 jaar. Het A en B diploma worden gezien als tussenstapjes naar het uiteindelijke doel, het C diploma. Deze methode is gericht om kinderen volgens een methodisch, didactisch en pedagogisch lesplan te leren zwemmen.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond ook wel KNZB genoemd heeft haar eigen zwemlesmethode met bij behorende diploma lijn, SuperSpetters. In vergelijk met andere zwemlesmethodes staan niet de schoolslag en rugslag centraal maar de borstcrawl en rugcrawl. De kinderen maken bij deze zwemlessen gebruik van een badmuts, zwembril en kleine flippers. Bij deze methode wordt één keer afgezwommen, het diploma dat dan wordt behaald staat gelijk aan wat voor vele bekend staat als het C diploma.

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is voor vele één van de bekendste zwemlesinstantie. De NRZ is erop gericht om zo veel mogelijk mensen zwemveilig te maken in Nederland. Ze willen dat ieder kind zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ook wel NSWZ genoemd heeft haar eigen ISO-gecertificeerde lessysteem ontwikkeld waarbij kinderen vanaf 3,5 jaar leren zwemmen. De lessen worden gegeven in kleine groepen waarbij de docenten in het water aanwezig zijn voor het beste contact met de kinderen. Dit flexibele lessysteem is gericht op een individuele aanpak voor elk kind. Door middel van een persoonlijke leskaart worden alle vaardigheden nauwkeurig bijgehouden.

ZwemOnderwijs Nederland (ZON) is een zwemlesmethode waarbij kinderen vanaf 4,5 jaar leren zwemmen. De nadruk ligt bij deze methode, meer dan bij andere methodes, op het zwemmen met kleding aan. De ZON geeft les volgens het Survival ABC en gaan er vanuit dat een kind zwemveilig is op het moment dat het A, B en C diploma heeft behaald.