Leren zwemmen is erg belangrijk in een waterrijk land zoals Nederland. De basis van het leren zwemmen is het diploma zwemmen. Het diploma zwemmen is gebaseerd op een zwemlesmethode. In Nederland zijn er veel verschillende methodes waarop zwemlessen worden gegeven. Wat is het verschil tussen de methodes en welke methode is het beste voor je kind? Ons advies is om een methode te kiezen die bij de ontwikkeling en manier van leren van je kind past! Net als bij de keuze voor een basisschool is de keuze voor een zwemschool afhankelijk van wat je kind nodig heeft aan aandacht en begeleiding. Voor ieder kind is het effect van groepsgrootte verschillend. Om ondersteuning te bieden in de keuze voor een passende zwemlesaanbieder wordt op de pagina zwemlesmethodes iedere zwemlesmethode uitgelegd en worden de overeenkomsten en verschillen overzichtelijk weergegeven.

Privé zwemles

Bij veel zwemscholen worden er ook privé zwemlessen aangeboden. Ben je geïnteresseerd in privé zwemlessen vraag dan altijd naar extra informatie bij de zwemlesaanbieder, dit omdat de term ‘privé’ bij iedere zwemlesaanbieder anders is. Bij de ene aanbieder zal het betekenen dat je zwemles krijgt in een klein groepje met een maximaal aantal leerlingen en een docent terwijl dit bij een andere zwemlesaanbieder echt één op één zal zijn. Informeer ook van te voren goed naar de kosten, privé zwemlessen zijn aanmerkelijk duurder dan gewone zwemlessen.

Zwemles kinderen

Vanaf 3,5 tot 5 jaar zijn kinderen lichamelijk zover dat ze kunnen leren zwemmen. Jongere kinderen kunnen de aanwijzingen nog wat minder goed begrijpen en opvolgen.

Waarom zwemles?

  • Vertrouwd raken met water: in het water springen, kopje-onder gaan, met het gezicht in het water liggen.
  • Zwemtechnieken: zwemslagen, watertrappelen, duiken, onder water zwemmen.
  • Overleven in het water: zichzelf kunnen redden bij per ongeluk in het water vallen, onder meer door leren zwemmen met kleren aan.

Hoe lang duurt het?
Het is vrijwel onmogelijk een vaste tijd aan een diploma te koppelen, het is afhankelijk van veel factoren. Gemiddeld doen kinderen 6 maanden tot 1,5 jaar over hun A diploma. Hoe kan het dat er zo veel verschil in zit? Dit kan aan meerdere onderdelen liggen. De groepsgrootte, de methode, de docent, gaan kinderen groepsgewijs of individueel door naar de volgende fase maar natuurlijk ook het kind zelf. Ieder kind heeft zijn eigen snelheid wat betreft leren en begrijpen.

Zwemlessen te duur?
Gemeenten bieden vaak ondersteuning aan ouders als het lesgeld te hoog is en zij het niet kunnen betalen. Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie. Ook organisaties helpen ouders met een laag inkomen. Kijk op jeugdsportfonds.nl en leergeld.nl of je hulp kunt krijgen in jouw gemeente.

Zwemles snelcursus
Snelcursussen ook wel turbo of stoom cursussen genoemd zijn speciaal bedoeld voor kinderen om in een hele korte periode hun diploma te halen, bijvoorbeeld in: twee weken, in de zomervakantie of 3 maanden. Niet ieder kind komt hier voor in aanmerking. Bij de meeste zwemlesaanbieders zijn er een aantal punten waaraan voldaan moet worden zoals bijvoorbeeld: ouder dan 5 en volledig water vrij. voor aanvang wordt er een zwemtest gedaan. Per zwemles aanbieder zullen deze eisen verschillen.

Hoe zou een snel cursus traject eruit kunnen zien?
Tijdens de snelcursus zijn de kinderen meerdere uren achter elkaar in het zwembad aanwezig. De zwemoefeningen worden door pauzes onderbroken om wat te eten en te drinken. Ouders mogen het eerste en laatste kwartier van de cursus aanwezig zijn om te kijken naar de behaalde resultaten en eventueel met de docent te overleggen. Aan het eind van de cursus wordt er gezamenlijk afgezwommen. Kinderen die nog niet in aanmerking komen voor het diploma mogen kosteloos door oefenen (diplomagarantie) waarna op een later moment alsnog kan worden afgezwommen. Afhankelijk van leeftijd, motorische ontwikkeling en watergewenning worden de kinderen ingedeeld in verschillende cursussen variërend van de 6 maandencursus (1 dag per week 2 uur) de 3 maandencursus (1 dag per week 4 uur) tot de 2 weken vakantiecursus (7 dagen per week 4 uur). Het gevaar aan deze turbo cursussen is dat wanneer er na het behalen van het diploma niet meer geoefend/gezwommen wordt, de kans erg groot is dat het kind niet meer zwemvaardig is. Wees er dus op voorbereid veel te blijven zwemmen!

Zwemleskosten
Zwemleskosten verschillen per zwembad. Zwemverenigingen bieden zwemlessen aan tegen een lager tarief. De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal docenten.

Wat ben ik gemiddeld kwijt voor het behalen van een zwemdiploma A?
De gemiddelde kosten voor zwemles kunnen erg verschillen. Als voorbeeld volgt hier een berekening:

De gemiddelde tijd die een kind doet om het A-diploma te behalen is 1 jaar. Diploma B kan vaak in 10 weken daarna behaald worden. Dit geldt ook voor diploma C. Er wordt in de berekening uit gegaan van €  14,50 per zwemles.
De zwemles kosten zouden dan uitkomen op:
Diploma A 52 weken * € 14,50 = € 754|
Diploma B 10 weken * € 14,50 = € 145
Diploma C 10 weken * € 14,50 = € 145

Zwemles op vakantie
Geen tijd of zin om iedere week naar het zwembad te gaan voor de zwemlessen? Dit kan ook terwijl je vakantie hebt of op vakantie bent. Verschillende zwemscholen bieden dit aan. Er zijn ook speciale vakantiereizen waarbij je zwemlessen kunt krijgen of boek een vakantiehuisje inclusief turbo cursus.

Waarom zwemmen met je kind?

  • Kinderen raken vroeg vertrouwd met bewegen in het water waardoor ze minder snel watervrees krijgen
  • Baby- en peuterzwemmen is prettig en bevorderlijk voor het contact tussen ouder en kind
  • Zwemmen is een ontspannen manier om te bewegen

Zwemles leeftijd
De leeftijd waarmee je kind kan starten met zwemles wisselt per zwemlesaanbieders. Over het algemeen kunnen kinderen vanaf 3,5 tot 4 jaar op zwemles, er zijn zwemlesaanbieders die een minimale leeftijd van 5 jaar aanhouden.

Watervrij maken
Je kindje leert te luisteren naar de zweminstructeur en raakt ‘watervrij’. Door middel van spelletjes, eventueel liedjes of juist door gelijk vanaf de proefles al te starten met de oefeningen die in iedere fase terug komen wordt het kind voorbereid op de echte zwemlessen.

Manieren van zwemles geven

  • Zonder drijfmiddelen: zo veel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van het kind
  • Met kurkjes en bandjes: vanaf les één maken leerlingen gebruik van bandjes, stengels en kurkjes
  • Easy swim pakje: kinderen dragen hierbij een pakje, in dit pakje zitten drijfmaterialen, per fase wordt er een of meerdere drijfmiddelen uit het pakje gehaald

Meer over de manieren van zwemles geven vind je op de pagina zwemlesmethodes.